top of page
dr. Nagy portrait

Rólam

1985-ben születtem Oroszlányon, középiskolai tanulmányaimat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végeztem, 2009-ben szereztem általános orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. A végzést követően a Baranya Megyei Kórház Sebészeti Tanszékének Érsebészeti Osztályán, majd az integrációt követően a PTE Érsebészeti Klinikáján dolgoztam.

2011-től 2022-ig a klinikai gyógyító munkám mellett a PTE-ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézetében oktató és kutató munkát is végeztem. Az orvostanhallgatók sebészeti gyakorlati oktatását végeztem tantermi előadások, műtőtermi gyakorlatok formájában magyar, német és angol nyelven, 2016 óta a német nyelvű képzési program tantárgyfelelőseként. Kutatási érdeklődésem középpontjában az érsebészettel szorosan összefüggő keringéspathológiai állapotok kísérletes vizsgálata áll, melynek eredményeként 2015-ben summa cum laude minősítéssel PhD (egyetemi doktori) fokozatot szereztem.

2019-ben a budapesti Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán érsebészetből kiválóan megfelelt minősítéssel szakvizsgát tettem. Főbb érdeklődési területeim közé tartozik az alsó- és felső

végtagi, valamint a nyaki (carotis) érszűkület konzervatív (gyógyszeres) gondozása, illetve műtéti és katéteres kezelése.

Kiemelten foglalkozom a visszérbetegség injekciós (ún. szkleroterápiás és habszkleroterápiás - 2020-ban mikroszkleroterápiás végzettséget szereztem) és műtéti kezelésével, ezek mellett a nehezen gyógyuló, ún. krónikus sebek - lábszárfekély,

diabeteses láb - modern elvek szerinti terápiájával. Végtagamputált betegek hosszútávú gondozását is vállalom.

2020. december 1-től 1 évet töltöttem a Tolna Megyei Balassa János Kórház újjá alakuló érsebészetén. 2022. január 1-től visszatértem Pécsre a PTE-KK Érsebészeti Klinikájára.

2022-ben az országból 9 fiatal kollégámmal megalapítottuk a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaságon belül a Fiatal Érgyógyászok Szekcióját.

2023.05.01-től az Érsebészeti Klinika Ambulanciájának vezetésével bíztak meg. 

A rendelésem helyválasztása nem véletlen, hiszen feleségem Dombóváron született, családja Dombóváron él, így évek óta rendszeresen járok a városba, élhető, kellemes városnak tartom. Ismerem a helyi egészségügyi ellátási lehetőségeket és viszonyokat. Úgy gondolom, hogy Dombóváron és környékén nehéz jelenleg az érsebészeti ellátáshoz való hozzáférés. Ebben kívánok segítséget nyújtani a térség érbetegei számára. Rendelésemen a fő hangsúlyt az érbetegek szűrésére és gondozására kívánom fektetni, ugyanakkor mivel klinikai háttérrel is rendelkezem, a műtétet vagy részletesebb kivizsgálást igénylő esetekben a betegeim ellátását a PTE-KK Érsebészeti Klinikáján végzem. Német és angol nyelven is társalgási szinten beszélek, középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, így németül vagy angolul beszélő pácienseket is szívesen fogadok.

Szakmai Önéletrajz

Iskolák:

-1999-2003 Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd), Gimnáziumi érettségi (jeles)

-2003-2009 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Általános orvosi diploma, cum laude

-2015.11.20. Pécsi Tudományegyetem egyetemi doktori (Ph.D.) fokozat, summa cum laude

-2019.10.18. Érsebészet szakvizsga (kiválóan megfelelt)

 

Munkahelyek:

-2009 – től Pécsi Tudományegyetem KK Érsebészeti Klinika, klinikai orvos, 2019.10.18-tól egyetemi adjunktus, 2023.05.01-től a Klinika Érsebészeti Szakambulanciájának vezetője.

 

-2011.12.01-től Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi  Kar Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

                          Beosztás: -intézeti orvos (2011.12.01-től)

                                          -egyetemi tanársegéd (2013.05.01-től)

                                          -egyetemi adjunktus (2016.05.01-től)

 

-2020.12.01-től Tolna Megyei Balassa János Kórház, érsebész adjunktus

-2022.01.01-től PTE-KK Érsebészeti Klinika, egyetemi adjunktus

 

Nyelvismeret:

-Angol állami, Profex C típusú középfokú orvosi szaknyelvi nyelvvizsga

-Német állami, B típusú középfokú nyelvvizsga

-Német alapfokú szaknyelvi nyelvvizsga

 

TUDOMÁNYOS MUNKA

 

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Oktató és Kutató Intézetében Dr. Jancsó Gábor programvezető akkreditált programjának levelező Ph.D hallgatója 2012-2015.

Program címe: „Keringéspatológiai állapotok vizsgálata kísérletes modelleken és klinikai beteganyagon” (A-327/1995) Témája: „Szöveti keringésváltozással járó sebészeti beavatkozások kísérletes vizsgálata”, témavezetője dr. Arató Endre, PTE-KK Érsebészeti Klinika.

Tudományos fokozat:

-PhD: 2015. november 20. A disszertáció címe:

„Effects of pharmacological and surgical interventions on ischemia reperfusion injury in bilateral acute hind limb ischemia rat model”

PhD védés időpontja: 2015.11.20. Pécsi Tudományegyetem, summa cum laude

 

TDK és záróvizsga dolgozati témák, hallgatók

 

Tóth Mónika PTE-ÁOK IV-VI. évfolyam: 2016-ban a Házi TDK Konferencián “A pentoxifyllin terápiás szerepe iszkémia-reperfúziós károsodásokban kétoldali akut hátsó végtagi iszkémia patkánymodellen” címmel előadást tartott, II. helyezést ért el, kijutott az OTDK-ra, ahol V. helyezést ért el előadásával.

2016-ban III. helyezett dékáni pályamunkát írt: A pentoxifyllin terápiás szerepe

iszkémia-reperfúziós károsodásokban kétoldali akut hátsó végtagi iszkémia patkány modellen címmel.

Előadást tartott a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciójának XXVI. Kongresszusán (2017) “A pentoxifyllin terápiás szerepe iszkémia-reperfúziós károsodásokban kétoldali akut hátsó végtagi iszkémia patkánymodellen” címmel.

           

Szabó Dorottya PTE-ÁOK V-VI. évfolyam: TDK munka, majd 2018-ban Jeles diplomamunka “Az endogén antioxidáns glutation S-transzferáz gátló etakrinsav hatása az iszkémia-reperfúziós károsodásokra alsó végtagi akut iszkémia patkánymodellen” címmel.

 

Ibitamuno Caleb PTE-ÁOK angol program V-VI. évfolyam: TDK munka, 2018-ban kari TDK Konferencián előadás: “Effects of a PPARG agonist on ischemia-reperfusion injury in bilateral acute hindlimb ischemia rat model” címmel.

Előadás a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciójának XXVII. Kongresszusán (2019) az angol nyelvű versenyszekcióban “Effects of a PPARG agonist on ischemia-reperfusion injury in bilateral acute hindlimb ischemia rat model” címmel, III. helyezés.

Jeles diplomamunka 2019-ben “Effects of a PPARG agonist on ischemia-reperfusion injury in bilateral acute hindlimb ischemia rat model” címmel.

           

Tudományos támogatások, pályázatok

 

2013-2016. OTKA-K108596, A szöveti iszkémiás/reperfúziós károsodások kivédésének sejtszintű és molekuláris háttere - kísérletes és klinikai vizsgálatok

     (társkutató, elnyert pályázat 25,6 MFt)

2015. PTE-ÁOK-PA pályázat. Támogatás az „Inhibition of Glutathione S-transferase by ethacrynic acid augments the ischaemia-reperfusion damages and apoptosis and attenuates the positive effect of ischemicpostconditioning in bilateral acute hindlimb ischemia rat model.” című kísérlethez és Journal of Vascular Research-ben történő megjelenéséhez (200 e Ft, elnyert pályázat)  

2015. PTE-ÁOK-KA pályázat. „Helyreállító érműtétek következtében kialakuló reperfúziós károsodások csökkentésének gyógyszeres lehetősége a kardiovaszkuláris sebészetben” című kutatási programban társkutató. (1,5 M Ft, elnyert pályázat)

2015. OTKA-K115806, „PPAR-gamma agonisták hatása a kardiovaszkuláris iszkémia reperfúziós károsodásokban” (társkutató, benyújtott pályázat)

2016. OTKA-K120701, „Helyreállító érműtétek következtében kialakuló reperfúziós károsodások csökkentésének gyógyszeres lehetősége a kardiovaszkuláris sebészetben” (társkutató, benyújtott pályázat)

2017. OTKA-K125550, „Újszerű 3D vizualizáción alapuló módszerek a aorta betegségek patomechnizmusának vizsgálatában” (társkutató, benyújtott pályázat)

2019. OTKA-FK132651, „Tracheomalaciás állapotok 3D nyomtatással történő rekonstrukciós megoldásai” (társkutató, benyújtott pályázat)

2019. OTKA-FK132871, „Transzplantációs iszkémia toleranciát befolyásoló izolált szerv-perfúziós vizsgálatok” (vezető kutató, benyújtott pályázat)

2020. PTE-ÁOK-KA pályázat. "Transzplantációs iszkémia-toleranciát befolyásoló izolált szerv-perfúziós vizsgálatok" című kutatási pályázatban vezető kutató (1,5M Ft, elnyert pályázat)

 

 

Új tudományos eredmények, szabadalmak:

 

Az abszcizinsav protektív szerepe a szöveti iszkémia-reperfúziós károsodások ellen

(szabadalom: Fish and Richardson 2014.)

Methods and Materials for reducing ischemia-reperfusion injury 38492-0002P01

Szakmai folyóiratokban való közreműködés:

 

-Journal of Investigative Surgery - reviewer

-Acta Cirúrgica Brasileira - reviewer

 

Tudományos közéleti tevékenység, társasági tagságok

 

-Magyar Sebész Társaság

-Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció (2021. augusztusától elnökségi tag)

-Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciója

-Magyar Angiologiai és Érsebészeti Társaság (2022-től a Fiatal Érgyógyászok Szekciójának alapító tagja)

-Magyar Hemorheológiai Társaság

 

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 

Graduális képzés:

PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézetben 2011 - folyamatosan Műtéttani alapismeretek (III. évfolyam) angol, magyar, német - 11x2 óra (előadások és gyakorlatok)

 

Sebészet tantárgy Kardiovaszkuláris sebészet szemeszterében magyar, német, angol nyelven gyakorlatok. 2014-től (PTE KK Érsebészeti Klinikán)

 

Fakultatív kurzusok:  -Hasi sebészeti műtéttan (III-V. évfolyam) angol, magyar- 7x2 óra

-Laparoszkópos sebészeti műtéttan (III-V. évfolyam) angol, magyar- 7x2 óra

-Érsebészeti műtéttan (III-V. évfolyam) angol, magyar, német- 7x2 óra

-Mikrosebészeti műtéttan (III-V. évfolyam) angol, magyar- 7x2 óra

 

Tantermi előadások

Műtéttani alapismeretek (PTE ÁOK III. évfolyam) magyar, angol és német nyelven.

Kardiovaszkuláris sebészet (PTE ÁOK IV. évfolyam) magyar és német nyelven.

 

Szemináriumok és gyakorlatok

Műtéttani alapismeretek (PTE ÁOK III. évfolyam) magyar, angol, német nyelven. 2011-től.

Sebészet tantárgy Kardiovasculáris sebészet szemeszterében magyar, német és angol nyelven gyakorlatok 2014-től.

 

Posztgraduális képzés: A sebészeti törzsképzésben résztvevő rezidensek manuális készségfejlesztő oktatása (általános sebészet, laparoszkópos sebészet, mikrosebészet). 2012-től évente egy-két alkalommal. Előadóként és műtőtermi gyakorlatvezetőként.

Érsebészeti Aktualitások kötelező szintentartó továbbképzés szakorvosoknak. (Előadóként) 

 

Továbbképző kurzusok szakorvosoknak (mikrosebészet, laparoszkópos sebészet, érsebészet 2012-től)

 

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

-Első-, vagy utolsó szerzős cikkek:

 

- Nagy T, Kasza G, Sínay L, Benkő L, Fazekas G, Hardi P, Jancsó G, Szelechman I, Hughes R, Menyhei G, Kollár L, Arató E. Das posttraumatische Pseudoaneurysma der A. ulnaris und seine operative Versorgung - eineFallbeschreibung. PERFUSION-GERMANY 27:(6) pp. 200-203. (2014)

 

- T Nagy, V Kovács, P Hardi, T GyVeres, I Takács, G Jancsó, L Sinay, G Fazekas, Ö Pintér, E Arató. Inhibition of Glutathione S-transferase by ethacrynic acid augments the ischaemia-reperfusion damages and apoptosis and attenuates the positive effect of ischemicpostconditioning in bilateral acute hindlimb ischemia rat model.

JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 52:(1) pp. 53-61. (2015)

IF: 2.901

 

-Nagy T, Hardi P, Takács I, Tóth M, Petrovics L, Jancsó G, Sínay L, Fazekas G, Pintér Ö, Arató E. Pentoxifylline attenuates the local and systemic inflammatory response after infrarenal abdominal aortic ischemia-reperfusion.

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 65(3):229-240 (2017)

IF: 1.914

-Caleb I, Erlitz L, Telek V, Vecsernyés M, Sétáló G Jr, Hardi P, Takács I, Jancsó G, Nagy T.

Characterizing Autophagy in the Cold Ischemic Injury of Small Bowel Grafts: Evidence from Rat Jejunum.

METABOLITES. 11(6):396. (2021) doi: 10.3390/metabo11060396.

IF: 4.932

 

-Társszerzős cikkek:

 

- Jancso G, Arato E, Hardi P, Nagy T, Pinter O, Fazekas G, Gasz B, Takacs I, Menyhei G, Kollar L, Sinay L: Controlled reperfusion decreased reperfusion induced oxidative stress and evoked inflammatory response in experimental aortic-clamping animal model

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 63(3):217-34 (2016)

IF: 2.242

 

- Hardi P, Nagy T, Fazekas G, Arató E, Menyhei G, Sétáló G Jr, Vecsernyés M, Pintér Ö, Takács I, Bohonyi N, Jancsó G. Sodium Pentosan Polysulfate Reduced Renal Ischemia-Reperfusion-Induced Oxidative Stress and Inflammatory Responses in an Experimental Animal Model.

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 53(3-4):230-242 (2016)

IF: 2.242

 

- Pintér Ö, Hardi P, Nagy T, Gasz B, Kovács V, Arató E, Sínay L, Lénárd L, Jancsó G. The role of GST polymorphism in reperfusion induced oxidative stress, inflammatory responses and clinical complications after surgical and percutaneous coronary intervention.

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 66(3):261-272 (2017)

IF: 1.914

 

- Petrovics L, Nagy T, Hardi P, Bognar L, Pavlovics G, Tizedes G, Takacs I, Jancso G. The effect of trimetazidine in reducing the ischemia-reperfusion injury in rat epigastric skin flaps.

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 69(3):405-415 (2018)

IF: 1.642

 

- Veres TG, Takács I, Nagy T, Jancsó G, Kondor A, Pótó L, Vereczkei A. Pneumoperitoneum induced ischemia-reperfusion injury of the peritoneum - Preconditioning may reduce the negative side-effects caused by carbon-dioxide pneumoperitoneum - Pilot study

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 69(4):481-488 (2018)

IF: 1.642

 

- Fazekas G, Benkő L, Kasza G, Arató E, Sínay L, Jávor S, Nagy T, Hardi P, Kollár L, Jancsó G, Menyhei G. Histological and Mechanical Assessment of Decellularized Porcine Biografts, and Its Biological Evaluation following Aortic Implantation during Mid-Term Follow-Up.

JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 55(5):287-298 (2018)

IF: 1.855

 

- Szelechman I, Jancso G, Vadasz G, Kasza G, Sinay L, Fazekas G, Hardi P, Nagy T, Benko L, Gadacsi M, Lima N, Menyhei G, Arato E. A medencei verőér helyreállításának dilemmái szeptikus aorta graft esete kapcsán. MAGYAR SEBÉSZET 68:(1) pp. 12-17. (2015)

 

- Fazekas G, Kasza G, Arató E, Sínay L, Vadász G, Füzi A, Hardi P, Benkő L, Nagy T, Jancsó G, Menyhei G. Cerebralis hyperperfusiós szindróma és vérnyomáskontroll. ORVOSI HETILAP 156:(26) pp. 1049-1053. (2015)

 

- Ripp K, Szilagyi K, Nagy M, Jeges S, Nagy T, Arato E. Prevalence of lymphedema in patients following breast surgery in Hungary. HEALTHMED 8:(3) pp. 372-376. (2014)

 

- Arató Endre, Kasza Gábor, Sínay László, Benkő László, Fazekas Gábor, Hardi Péter, Füzi Árpád, Nagy Tibor, Masoud Shafei, Jancsó Gábor, Kollár Lajos, Menyhei Gábor. Aortobifemoralis graft gennyedés megoldásának kései szövődményeként jelentkező subclavia álaneurysma endovascularis kezelése. MAGYAR SEBÉSZET 65:(3) pp. 92-96. (2012)

-Telek V, Erlitz L, Caleb I, Nagy T, Vecsernyés M, Balogh B, Sétáló G, Hardi P, Jancsó G, Takács I.

Effect of Pioglitazone on endoplasmic reticulum stress regarding in situ perfusion rat model.

CLIN HEMORHEOL MICROCIRC. 2021;79(2):311-325. doi: 10.3233/CH-211163.

IF: 2.125

 

Első és utolsó szerzős IF: 9.747

Kumulatív IF: 23.409

Publikációim

Das posttraumatische Pseudoaneurysma der A. Ulnaris und seine operative Versorgung - eine Fallbeschreibung

Perfusion-2014

Inhibition of Glutathione S-transferase by ethacrynic acid augments the ischaemia-reperfusion damages and apoptosis and attenuates the positive effect of ischemicpostconditioning in bilateral acute hindlimb ischemia rat model.

Journal of Vascular Research-2015

Pentoxifylline attenuates the local and systemic inflammatory response after infrarenal abdominal aortic ischemia-reperfusion.

Clinical Hemorheology and Microcirculation-2017

bottom of page